Saavutettavuusseloste

Saavutettavuus

Saavutettavuus tarkoittaa että verkkopalvelu on suunniteltu kaikille. Saavutettavuus on verkkomaailman esteettömyyttä. Saavutettavuus on sitä että mahdollisimman moni erilainen ihminen pystyy helposti käyttämään verkkopalvelua.
Saavutettava verkkopalvelu on teknisesti virheetön, käyttöliittymältään selkeä ja sisällöltään ymmärrettävä.

Saavutettavuus

Lähde: https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/saavutettavuus/


Saavutettavuusdirektiivi

Huhtikuussa 2019 voimaan tullut saavutettavuusdirektiivi määrää, että julkisen sektorin verkkosivujen mobiilipalveluiden tulee olla saavutettavia. Lakia sovelletaan myös vesi-, ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimiviin julkisiin yrityksiin, sekä finanssialan toimijoihin. Laki tulee koskemaan myös järjestöjä, jotka saavat yli puolet rahoituksestaan julkisilta tahoilta.

Saavutettavuusvaatimusten soveltaminen käynnistyy portaittain 23.9.2019. Lain vaatimusten noudattamista valvoo suomessa Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Lainvaatimukset ja siihen liittyvää ohjeistusta tullaan julkistamaan saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustolla.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta määrittelee vähimmäistason verkkopalvelujen saavutettavuudelle. Lain pohjana toimii World Wide Web Consortiumin laatima Verkkosisällön saavutettavuusohjeistus WCAG 2.1 (taso AA).

Saavutettavuus Futural Kaupassa

Tekninen toteutus

Futural Kauppa pohjautuu avoimen lähdekoodin Magento 2 verkkokauppa-alustaan. Magento on suunniteltu tarjoamaan kaikille ihmisille samanlaiset toiminnallisuudet ja samat tiedot. Tämä tarkoittaa sitä, että riippumatta henkilöiden rajoitteista, avustavista ohjelmista, näyttöjen koosta tai eri syöttölaitteista (esim. hiiri, näppäimistö tai kosketusnäyttö) verkkopalvelussa ei tulisi olla käytön esteitä.

Sivusto on suunniteltu yhteensopivaksi seuraavien selainten kanssa:

 • Internet Explorer 11
 • Edge
 • Firefox
 • Chrome
 • Safari
 • Safari mobiililaitteilla
 • Chrome mobiililaitteilla

Sivuston saavutettavuus riippuu seuraavien tekniikoiden toimivuudesta:

 • HTML
 • CSS
 • Javascript

Toimet saavutettavuuden tukemiseksi

Oy Tawasta OS Technologies Ltd. varmistaa saavutettavuuden seuraavilla toimenpiteillä:

 • Saavutettavuus kuuluu toiminta-ajatukseemme.
 • Saavutettavuus kuuluu sisäisiin käytäntöihimme.
 • Tarjoamme työntekijöillemme jatkuvasti saavutettavuuskoulutusta.
 • Organisaatiollamme on selkeät saavutettavuustavoitteet ja -vastuutasot.

Ohjeidenmukaisuustilanne

Futural Kauppa pyrkii täyttämään WCAG 2.1, AA-tason. Nykyinen sisällön ohjeidenmukaisuustilanne on osittain ohjeidenmukainen. Osa sisällöstä ei noudata saavutettavuusstandardia täydellisesti.

Havaitut puutteet:

 • osasta kuvia puuttuu tekstikuvaus (ns. alt-attribuutti)
 • osasta syöttökenttiä puuttuu nimike (ns. label-tieto)
 • navigointi: h1, h2, h3 ja h4 -elementtien järjestyksiä ja sisäkkäisyyksiä (ns. nesting) tulisi parantaa navigoinnin helpottamiseksi
 • värien kontrastissa parannettavaa

Kehitämme verkkokauppamme saavutettavuutta jatkuvasti.

Arviointimenetelmät

Oy Tawasta OS Technologies Ltd. arvioi tämän sivuston saavutettavuuden seuraavilla menetelmillä:

 • Itsearviointi: yritys tai organisaatio ovat arvioineet sivuston sisäisesti.

Palauteprosessi

Otamme mielellämme vastaan palautetta tämän sivuston saavutettavuudesta. Voit ottaa meihin yhteyttä seuraavilla tavoilla:

 • Puhelin: +358 10 281 8060
 • Sähköposti: info@tawasta.fi
 • Käyntiosoite: Kasarmikatu 15 B, 13100 Hämeenlinna

Tavoiteaikamme palautteeseen vastaamisessa on 5 työpäivää.

Copyright © 2019 kauppa.tukes.fi